TEAM

FACULTIES

Yao Lu

Yao Lu

Yao Lu, Ph.D., ProfessorComputational Medical Imaging LaboratorySchool of Data and Computer ScienceSun Yat-sen University, Guangzhou, China

Haibin Chen

Haibin Chen

Haibin Chen is a post-doctor in School of Data and Computer Science at Sun Yat-sen University.

Zhuoren Jiang

Zhuoren Jiang

Research associate professor of school of data and computer science, Sun Yat-sen University. Visiting scholar of Alibaba DAMO Academy

Jun Wei

Jun Wei

Visiting professor from University of Michigan.

Wenting Long

Wenting Long

Wenting Long is a post-doctor in School of Data and Computer Science at Sun Yat-sen University.

Sha Yu

Sha Yu

Sha Yu is a post-doctor in School of Data and Computer Science at Sun Yat-sen University.

VISITING SCHOLAR

Yun Chen

Yun Chen

Visiting scholar in Guangdong Province Key Laboratory of Computational Science at Sun Yat-sen University.

STUDENTS

Yue Li

Yue Li

Yongze Guo

Yongze Guo

Gongfa Jiang

Gongfa Jiang

Xiangyuan Ma

Xiangyuan Ma

Yan Li

Yan Li

Yuanpin Zhou

Yuanpin Zhou

Yutao Tang

Yutao Tang

Guanxiong Cai

Guanxiong Cai

Yuxuan Ji

Yuxuan Ji

Zhuoming Li

Zhuoming Li

Wenhui Zhao

Wenhui Zhao

Jiasheng Huang

Jiasheng Huang

Yu Zheng

Yu Zheng

Jinyi Zhang

Jinyi Zhang

Yuchong Gu

Yuchong Gu

Jinlong Wang

Jinlong Wang

Huayu Wang

Huayu Wang

Siqi Ding

Siqi Ding

Yanfang Xu

Yanfang Xu

Jigang Jiang

Jigang Jiang

Zixiong Gao

Zixiong Gao

Yating Jiang

Yating Jiang

ALUMNI

Yupeng Li

Yupeng Li

Changzhou Li

Changzhou Li

Zhuoliang Huo

Zhuoliang Huo

Master, class of 2018, working as C++ Development Engineer in PVmed

Songjian Wu

Songjian Wu

Baoyu Guo

Baoyu Guo

Hong Li

Hong Li

Xiaoling Zhang

Xiaoling Zhang

Rongda Guo

Rongda Guo

Songfeng Li

Songfeng Li

Yun Chen

Yun Chen

Visiting scholar in Guangdong Province Key Laboratory of Computational Science at Sun Yat-sen University.

Longxia Mao

Longxia Mao

Xue Jiang

Xue Jiang

Zitao Zeng

Zitao Zeng

Xinpeng Zheng

Xinpeng Zheng

Shouliang Liu

Shouliang Liu

Rutong Zeng

Rutong Zeng

Jiayu Jiang

Jiayu Jiang

Weisheng Gao

Weisheng Gao